Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Học sinh hát " Không Phải Dạng Vừa Đâu " - bó tay


Một học sinh đeo khăn quàng đỏ , có thể là lớp 7 gì đó , và trình diễn bài " Không Phải Dạng Vừa Đâu " - thật sự chẳng hiểu nổi giáo dục và thầy cô ở đâu
Clip Sock

Bình Luận:

0 comments: